Podněty SGS Industrial Services CZ s.r.o.

logo-sgs-cz-01

Tento formulář slouží k podání anonymnímu podnětu zaměstnanců SGS Industrial Services CZ s.r.o.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, nelze jej sdělit bez výslovného souhlasu oznamovatele třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších výjimek stanovených zákonem.

Podněty nebo stížnosti můžete řešit i mimo online formulář tímto způsobem:

Písemně:
Vyplněný formulář [ke stažení zde] odešlete poštou na níže uvedenou adresu:

SGS Industrial Services CZ s.r.o.
Podněty
Hradební 428/5
500 03 Hradec Králové

Telefonicky: +420 778 429 450

Osobně:
SGS Industrial Services CZ s.r.o.
Kancelář
Hradební 428/5
500 03 Hradec Králové

Vyplňte následující formulář:


V případě, že nechcete být zpětně kontaktován/a, nebudete mít možnost monitorovat vývoj řešení Vašeho podnětu.